ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIÊN BẮC VIP

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHÍNH XÁC 98%

✔ Với thẻ nạp 1.500.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được Đề Đầu Đuôi Miền Bắc  đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

✔ Luu ý: Các bạn nạp thẻ đủ 1.500.000 VNĐ sẽ nhận được số ngay,có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 1.500.000 VNĐ là có thể nhận được số.

✔ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔ (Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày)

SIÊU CHUẨN XÁC 99% ,CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY

CSKH nạp thẻ và không nhận được số liên hệ SMS: 01693806695

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC

Ngày Đầu – Đuôi Miền Bắc Kết Quả
HÔM NAY hot hot

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

hot hot
 21/07/2018 Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6 Đuôi 8
 20/07/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 19/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 18/07/2018 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6 Đuôi 9
 17/07/2018  Đầu 1 Đuôi 3 Win Đuôi 3
 16/07/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
 15/07/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
 14/07/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 13/07/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
 12/07/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 11/07/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 10/07/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 08/07/2018  Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
07/07/2018  Đầu 6 Đuôi 7  Win Đầu 6 Đuôi 7
 06/07/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
 05/07/2018  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
 04/07/2018  Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
 03/07/2018 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
 02/07/2018  Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 01/07/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 30/06/2018  Đầu 4 Đuôi 2 Win Đầu 4 Đuôi 2
 29/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 28/06/2018  Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 27/06/2018 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
 26/06/2018 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 25/06/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8 Đuôi 3
 24/06/2018  Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 23/06/2018  Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
 22/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8
 21/06/2018  Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
 20/06/2018  Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1 Đuôi 5
 19/06/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
 18/06/2018 Đầu 3 Đuôi 3  Win Đầu 3 Đuôi 3
 17/06/2018 Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 16/06/2018  Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
 15/06/2018  Đầu 2 Đuôi 1  Miss
 14/06/2018 Đầu 4 Đuôi 3 Win Đầu 4 Đuôi 3
 13/06/2018 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đầu 3 Đuôi 7
 12/06/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Miss
 11/06/2018 Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 10/06/2018  Đầu 0 Đuôi 3 Win Đầu 0 Đuôi 3
 09/06/2018 Đầu 9 Đuôi 9 Win Đầu 9 Đuôi 9
 08/06/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 07/06/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 06/06/2018 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7 Đuôi 5
 05/06/2018 Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
 04/06/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 03/06/2018 Đầu 0 Đuôi 0 Win Đầu 0 Đuôi 0
 02/06/2018  Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
 01/06/2018 Đầu 7 Đuôi 2 Win Đầu 7 Đuôi 2
 31/05/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4 
 30/05/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
 29/05/2018 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
 28/05/2018 Đầu 3 Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
 27/05/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
 26/05/2018  Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
 25/05/2018  Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 24/05/2018  Đầu 1 Đuôi 7 Miss
 23/05/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4
 21/05/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1
 20/05/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
 19/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 18/05/2018 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4 Đuôi 0
17/05/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 16/05/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
 15/05/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
 14/05/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 13/05/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 12/05/2018  Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
 11/05/2018 Đầu 0 Đuôi 4 Win Đầu 0 Đuôi 4
 10/05/2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 09/05/2018 Đầu 6 Đuôi 0 Win Đầu 6 Đuôi 0
 08/05/2018 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
 07/05/2018  Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 06/05/2018 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đầu 3 Đuôi 8
 05/05/2018 Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 04/05/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
 03/05/2018 Đầu 0 Đuôi 2 Win Đầu 0 Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7 Đuôi 9
 01/05/2018 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đầu 5 Đuôi 6
 30/04/2018 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đầu 1 Đuôi 4
29/04/2018 Đầu 4 Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
 28/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
  27/04/2018 Đầu 3 Đuôi 0  Win Đầu 3 Đuôi 0
 26/04/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 25/04/2018 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đầu 5 Đuôi 0
 24/04/2018 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
 23/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2 Miss
 22/04/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6 Đuôi 6
 20/04/2018 Đầu 6 Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1
 19/04/2018  Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
  18/04/2018 Đầu 2 Đuôi 2 Win Đầu 2 Đuôi 2
 17/04/2018   Đầu 6 Đuôi 4 Win Đầu 6 Đuôi 4
 16/04/2018 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6
 15/04/2018  Đầu 5 Đuôi 2  Win Đầu 5 Đuôi 2
 14/04/2018 Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
 13/04/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
 12/04/2018 Đầu 1 Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
 11/04/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 10/04/2018 Đầu 8 Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
 09/04/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
08/04/2018 Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
07/04/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
 06/04/2018  Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9
 05/04/2018 Đầu 9 Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 04/04/2018  Đầu 8 Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 Hệ Thống Bảo Trì! 
 27/03/2018 Đầu 6 Đuôi 7 Win Đầu 6 Đuôi 7
 26/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 25/03/2018  Đầu 1 Đuôi 7 Miss
 24/03/2018  Đầu 6 Đuôi 9 Miss
23/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Miss
21/03/2018  Đầu 8 Đuôi 5 Win Đầu 8 Đuôi 5
 20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 17/03/2018 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 16/03/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 15/03/2018 Đầu 1 Đuôi 6 Win Đầu 1 Đuôi 6
 14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4 Win Đầu 5 Đuôi 4
 13/03/2018  Đầu 1 Đuôi 6  Miss
 12/03/2018  Đầu 7 Đuôi 0 Win Đầu 7
 11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
 10/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0 
 09/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 08/03/2018 Đầu 9 Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
 07/03/2018 Đầu 8 Đuôi 3 Win Đầu 8 Đuôi 3
 06/03/2018 Đầu 6 Đuôi 0  Win Đầu 6 Đuôi 0 
 05/03/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7 Đuôi 3
 03/03/2018 Đầu 8 Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
 02/03/2018 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
 01/03/2018 Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2 Đuôi 8
28/02/2018  Đầu 4 Đuôi 5   Miss
 27/02/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6 Đuôi 6
 26/02/2018 Đầu 3 Đuôi 9 Win Đầu 3 Đuôi 9
 25/02/2018 Đầu 1 Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 24/02/2018 Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5 Đuôi 4
 23/02/2018  Đầu 5 Đuôi 0   Miss
 22/02/2018 Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 21/02/2018 Đầu 5 Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
 20/02/2018 Đầu 2 Đuôi 8 Win Đầu 2 Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
15-18/2 (Nghỉ Tết)
 14/02/2018 Đầu 7 Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
 13/02/2018  Đầu 1 Đuôi 7   Miss
12/02/2018  Đầu 1 Đuôi 6  Miss
 11/02/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
 10/02/2018 Đầu 8 Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
 09/02/2018  Đầu 6 Đuôi 2  Miss
 08/02/2018 Đầu 7 Đuôi 5  Win Đầu 7 Đuôi 5 
 07/02/2018  Đầu 2 Đuôi 5 Win Đầu 2 Đuôi 5
 06/02/2018 Đầu 9 Đuôi 5 Win Đầu 9 Đuôi 5
05/02/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
 04/02/2018 Đầu 4 Đuôi 3  Win Đầu 4 Đuôi 3
03/02/2018 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
  02/02/2018 Đầu 7 Đuôi 3 Win Đầu 7 Đuôi 3
 01/02/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5 Đuôi 1
 31/01/2018 Đầu 4 Đuôi 8 Win Đầu 4 Đuôi 8
 30/01/2018 Đầu 2 Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
 29/01/2018  Đầu 7 Đuôi 6 Miss
 28/01/2018 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đầu 5 Đuôi 1
27/01/2018  Đầu 1 Đuôi 2 Miss
 26/01/2018 Đầu 8 Đuôi 4 Miss
 25/01/2018 Đầu 6 Đuôi 8 Win Đầu 6 Đuôi 8
 24/01/2018 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
 23/01/2018  Đầu 2 Đuôi 1 Win  Đuôi 1
 22/01/2018  Đầu 6 Đuôi 5 Win Đầu 6
  21/01/2018  Đầu 7 Đuôi 4 Miss
 20/01/2018  Đầu 6 Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
 19/01/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
 18/01/2018  Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0 Đuôi 1
 17/01/2018  Đầu 0 Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9
 16/01/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Win Đầu 6 Đuôi 6
 15/01/2018 Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9 Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
 13/01/2018 Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 Đuôi 4
  12/01/2018  Đầu 7 Đuôi 7 Win Đầu 7 Đuôi 7
 11/01/2018 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 10/01/2018 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4 Đuôi 4
 09/01/2018 Đầu 6 Đuôi 2  Win Đầu 6 Đuôi 2
 08/01/2018  Đầu 0 Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
 07/01/2018   Đầu 5 Đuôi 7 Win Đầu 5 Đuôi 7 
06/01/2018 Đầu 8 Đuôi 9 Win Đầu 8 Đuôi 9
 05/01/2018  Đầu 0 Đuôi 5 Win Đầu 0 Đuôi 5 
 04/01/2018 Đầu 7 Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
 03/01/2018 Đầu 1 Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
 02/01/2018  Đầu 3 Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 01/01/2018 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *